Címlap Svájci Hozzájárulás és Európai Uniós pályázatok

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) projekt
Az ITS 2014 Konzorcium közreműködésével és a Belügyminisztérium támogatásával az
ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, "Észak-Magyarországi
Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban -
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása" című projekt
keretében befejeződött Balassagyarmat város 2014-2020-ra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának készítése.

Az ITS a települési problémákat komplexen kezelő, azokra együttesen
reagáló dokumentumként lehetővé teszi Balassagyarmat, mint járásszékhely
település számára az átgondolt, tervszerű és tartamos fejlődést, mely a sikeres településfejlesztés záloga.
A Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testület által elfogadott stratégia az alábbi linkről tölthető le: