Címlap Balassagyarmat Városi Bölcsöde
Vezető: Borkó Edit intézményvezető
Címe: 2660 Balassagyarmat, Áchim András u. 20.
Telefon: 06-35-300-066
Ellátott feladatok:
  • A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek nevelése, gondozása.
  • Ha a 3. életévét betöltött gyermek testi, szellemi szintje alapján nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életév betöltését követő év augusztus 31-éig nevelhető, gondozható a bölcsődében.
  • Étkeztetés biztosítása, diétás étkeztetés.